Odborné poradenské služby

Manažérske poradenstvo

Ponuka našich poradenských služieb v oblasti riadenia podniku je zameraná na pomoc našim klientom ohodnotiť ich súčasnú pozíciu, identifikovať potrebné zmeny a podporiť a pomôcť im v transformácii ich strategických zámerov do praxe.

Či už zvažujete strategické kroky, nové podnikateľské príležitosti alebo reorganizáciu existujúcej prevádzky, služby manažérskeho poradenstva vám pomôžu pochopiť skryté súvislosti a urobiť správne manažérske rozhodnutie.

Ponúkame riešenia v nasledovných oblastiach:

  • meranie a riadenie výkonnosti
  • procesný a organizačný audit
  • optimalizácia procesov s väzbou na vašu business stratégiu
  • zavedenie vhodného typu riadenia
  • strategické plánovanie
  • krízové riadenie
  • nastavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPIs)
  • finančno-nákladové analýzy
  • eliminácia duplicitných činností
  • optimalizácia organizačnej štruktúry