Diskrétnosť a transparentnosť

Daňová agenda

Daňová agenda je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou vedenia účtovníctva. Je to pre klienta najviditeľnejšia a najciteľnejšia časť našej práce. Preto tejto náročnej problematike venujeme náležitú pozornosť.

Služba je štandardne určená našim zmluvným klientom, ale  prípade potreby radi poskytneme služby daňovú agendy aj individuálne. 

Spracovanie daňovej agendy zahrnuje nasledovné činnosti:

  • Spracovanie daňových priznaní pre daň: z príjmov fyzických a právnických osôb, DPH, z motorových vozidiel, spotrebnej dane, z nehnuteľností
  • Spracovanie daňového priznania pre podnikateľov, ktorý nie sú účtovnou jednotkou (paušálne výdavky)
  • Súhrnné výkazy
  • Zostavovanie účtovnej závierky
  • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom
  • Registrácia pre daňové účely