Zníženie vašich nákladov

Cenník služieb

Uvedené ceny majú len orientačný charakter. Výsledná cena účtovných a po-
radenských služieb záleží na individuálnej dohode s klientom, pričom sa
zohľadňuje rozsah a povaha vyžadovaných prác. Pre viac informácií a vypra-
covanie presnej cenovej ponuky, nás kontaktujte.

*v prípade vedenia účtovníctva našou spoločnosťou v cene Uvedené ceny sú bez DPH