Diskrétnosť a transparentnosť

Špecializované účtovné služby

Špecializované účtovné služby vykonávané našou spoločnosťou patria spravidla neštandardné jednorazové služby na základe individuálnej potreby klienta. V prípade záujmu vieme zahrnúť tieto služby aj do základného balíka vykonávaného v rámci vedenia účtovnej agendy.

Špecializovanými službami sú:

  • Analýza a rekonštrukcia účtovníctva
  • Kontrola účtovníctva
  • Vykonávanie vnútornej kontroly účtovníctva a postupov pre potreby interného auditu alebo manažmentu
  • Príprava účtovníctva pre externý audit
  • Príprava účtovníctva pre externé financovanie
  • Optimalizácia procesov, činností a aktivít v rámci účtovného oddelenia
  • Tvorba interných smerníc, firemných štandardov a postupov pre oblasť účtovníctva, miezd a daní.
  • Zastupovanie klienta voči štátnym inštitúciám, zdravotným poisťovniam, domácim a zahraničným finančným inštitúciám, obchodným partnerom.