Diskrétnosť a transparentnosť

Zmeny v spoločnostiach

Služba je vhodná pre klientov, ktorí sa nechcú zaoberať žiadnou administratívou súvisiacou s realizáciou zmeny v spoločnosti, pričom celý proces zmeny zveria do našich rúk. Vypracujeme všetky listiny a dokumenty potrebné pre uskutočnenie zmeny vo Vašej spoločnosti. Podáme dokumenty pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení ( ak sa rozširuje ), zapíšeme zmeny vo Vašej spoločnosti do Obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok za zmenu. Vy len podpíšete listiny na matrike ( pred notárom ).

Medzi hlavné zmeny, ktoré pre klientov vykonávame patria hlavne:

 • zmena sídla
 • zmena obchodného mena
 • zmena obchodného mena
 • vymenovanie, zmena a odstúpenie konateľa(ov), prokuristu(ov) a členov dozornej rady
 • zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • pristúpenie a odstúpenie spoločníka(ov)
 • predaj podielu,
 • zmeny v podieloch spoločníkov
 • registrácia prevádzky a pobočky, príp. ich odhlásenie
 • prepočet základného imania
 • zmena výšky základného imania