Diskrétnosť a transparentnosť

Finančný controlling

„Keď plánujete, je dobré vedieť ako na tom ste“.

Z našej dlhoročnej praxe vieme, že bez výborne zvládnutého finančného controllingu je ťažké zvládnuť plynulý rasť firmy a uspieť v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí. Službu finančného controllera zabezpečujeme pre firmy, ktoré síce majú vlastné účtovné oddelenie, ale chýba im know-how na finančné riadenie ich spoločnosti s prihliadnutí na moderné metódy sledovania, vyhodnocovania, plánovania a finančného riadenia firmy.

Základnými činnosťami pri finančnom controllingu sú:

 • Priama spolupráca s vrcholovým manažmentom spoločnosti, CFO a všetkými dotknutými oddeleniami spoločnosti
 • Riadenie účtovného oddelenia spoločnosti
 • Tvorba finančných plánov
 • Vyhodnocovanie rizika/príležitostí pre firmu vyplývajúceho z účtovných výkazov
 • Analýza a plánovanie cash flow
 • Analýza a projekcia nákladov a výnosov
 • Analýza a projekcia majetku a kapitálu
 • Plánovanie a riadenie externého a interného financovania
 • Plánovanie a riadenie projektového a investičného financovania
 • Vyhodnocovanie a projekcia ekonomických a finančných ukazovateľov (KPIs)
 • Návratnosť investícií
 • Výpočet trhovej hodnoty firmy