Diskrétnosť a transparentnosť

Likvidácia spoločností

Pokiaľ sa nachádzate v situácií, kedy vaše podnikanie nedosiahlo predpokladaný výsledok, dlhodobo nevykonáva vaša spoločnosť žiadnu činnosť alebo ste sa rozhodli ukončiť vaše podnikanie z akéhokoľvek iného dôvodu, nastal čas na zrušenie vašej spoločnosti. Predpokladom zrušenia a výmazu spoločnosti z obchodného registra je spracovanie kompletnej účtovno-právnej analýzy spoločnosti a možností jej zrušenia.