Odborné poradenské služby

Podnikateľské poradenstvo

„Keď majú naši klienti problém, volajú nám ako prvým.“

Chcete začať a neviete ako na to? Po rokoch driny sú stále vaše ciele v nedohľadne? Presne pre vás je určená služba podnikateľského poradenstva. 

Ak stojíte na začiatku svojho podnikania, je veľa ciest, ktorými sa môžete vydať. Je ale lepšie ak máte partnera, ktorý vám ukáže tú správnu. Tú, ktorá vedie k naplneniu vašej vízie a cieľov.
Od založenia spoločnosti, cez vypracovanie podnikateľského plánu, stratégie, určenia cieľov, vytvorenia organizačnej štruktúry a vnútorných procesov fungovania spoločnosti, analýzy externého a interného prostredia až po základné marketingové tézy. Radi poradíme ako spraviť alebo vyriešiť komplikované veci jednoducho, efektívne.
V prípade už fungujúcich spoločností sa stretáme často s problémom, kedy spoločnosť nevie z vnútra správne identifikovať problém alebo ak ho vie identifikovať, nevie správne vytvoriť a vybrať tú najlepšiu alternatívu pre jeho riešenie. Práve preto je najvhodnejším riešením si najať nestranného poradcu, ktorý vie jednoznačne identifikovať a pomenovať problémy a zároveň prísť s inovatívnymi riešeniami tak nevyhnutnými v dnešnom rýchlo sa meniacom a tvrdo konkurenčnom prostredie.