Diskrétnosť a transparentnosť

Mzdová agenda

Služba vedenia mzdovej agendy a personalistiky je kvôli svojej komplexnosti jedna z najžiadanejších nami poskytovaných služieb. Či ide o vedenie kompletnej mzdovej agendy pre menšie spoločnosti alebo spracovanie niektorých zložiek mzdovej agendy pre stredne veľké a veľké podniky, našim cieľom je vždy poskytnúť riešenia, ktoré klientom umožnia zefektívniť ich vnútorné procesy a znížiť náklady.

Spracovanie mzdovej agendy zahrňuje nasledovné činnosti:

  • Kompletné spracovanie miezd
  • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov z a do poisťovní
  • Ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • Vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na daňový úrad
  • Mzdové listy
  • Zápočtové listy
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • HR štatistika