Diskrétnosť a transparentnosť

Jednoduché účtovníctvo

Profesionálne vedenie jednoduchého účtovníctva spolu s poradenstvom pre živnostníkov je jedna z najzákladnejších nami poskytovaných služieb.

Naši klienti sú experti a skúsení profesionáli vo viacerých oblastiach. Či už remeselníci alebo obchodníci, všetci si uvedomujú, že obstáť v tvrdej konkurencii znamená sústrediť sa na neustály rozvoj svojho podnikania. Preto im záleží mať partnera, ktorý sa postará o všetko ostatné. A práve preto neposkytujeme len vedenie jednoduchého účtovníctva systémom „zaúčtujem – odovzdám“. To našim klientom jednoducho nestačí.

Ako skúsení profesionáli sa staráme o kompletnú ekonomickú agendu.

Základné činnosti vykonávané v rámci vedenia jednoduchého účtovníctva: 

 • Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie valutovej pokladne
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Evidencia DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie podkladov k dani z príjmu fyzických osôb
 • Vypracovanie pokladov pre daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností
 • Mesačný a ad hoc reporting o výsledkoch hospodárenia
 • Sledovanie oznamovacej povinnosti
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Základné účtovné poradenstvo